Công cụ tạo QR Code miễn phí

Mã QR code động

Cập nhật / thay đổi địa chỉ URL mã QR của bạn sau khi được in. Không có giới hạn trong chuyển hướng bạn có thể làm mỗi tháng

Thiết kế QR Code

Dễ dàng chèn logo vào mã QR của bạn, thay đổi màu sắc, làm tròn đường viền và hơn thế nữa. Xuất QR trong SVG, EPS và PNG

Theo dõi và báo cáo

Biết số lần mã QR được quét, khi nào, ở đâu và hệ điều hành thiết bị. Tải xuống các báo cáo dưới dạng PDF hoặc Excel.

On/Off điều hướng

Điều hướng người dùng đến trang đích khi quét qr code và ngừng kích hoạt khi không cần thiết

QR Code đa dạng

Hỗ trợ nhiều loại qr code như feedback, event, rating, coupon, promotion, video, social, app ..

Thu thập phản hồi

Chúng tôi thu thập phản hồi của khách hàng và thông báo qua email cho bạn và bạn có thể quản lý phản hồi dễ dàng trên bảng điều khiển

Tạo, quản lí, chỉnh sửa và theo dõi dễ dàng


Mã QR động hữu ích và khả thi hơn nhiều so với mã tĩnh vì có thể chỉnh sửa. Mã QR động cũng cho phép bạn tải xuống cũng như theo dõi các báo cáo chiến dịch mã QR của bạn bằng các phân tích chuyên sâu


Phần mềm tạo qr code miễn phí tùy biến cao, nhiều tính năng và hoàn toàn dễ sử dụng

Dùng thử bản đầy đủ tính năng ngay bây giờ